Výroba

PANELOVÝ KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM

Najrozšírenejším stavebným systémom pri výstavbe rodinných domov je v európskych krajinách panelový konštrukčný systém. Základom konštrukcie panelov je stĺpiková (rámová) konštrukcia zhotovená z KVH hranolov osovej vzdialenosti 625 mm. Stĺpiky sú kotvené do spodného hranola rámu (prahu) a z vrchu sú preložené vrchným hranolom rámu. V prípade lokálneho vyššieho zaťaženia sa stĺpiky spájajú do dvoj-, troj-, alebo viacnásobne združeného prierezu.

Medzery v ráme konštrukcie sú vyplnené minerálnou tepelnou izoláciou. Na zabezpečenie priestorovej tuhosti a šmykovej únosnosti steny proti bočnému tlaku vetra sú steny opláštené veľkoplošnými sadrovláknitými doskami.

Hlavným cieľom panelovej výstavby drevostavby je presunutie čo najviac stavebných operácií do výrobnej haly – tzv. maximalizácia úrovne prefabrikácie.

 

Prefabrikovaný spôsob výstavby má nasledovné prednosti:

  • Extrémne rýchly spôsob výstavby. Bežný čas montáže stenových panelov je 4 – 8 hodín.
  • Maximálne vylúčenie poveternostných vplyvov počas výstavby
  • Vysoká kvalita stavebných dielcov. Výroba prefabrikátov je presný proces v chránenom prostredí

Jpeg