Vykurovanie

Súčasné kvalitne zaizolované domy majú na vykurovanie celkom iné nároky než tie, ktoré sa u nás stavali ešte pred pár rokmi, celkom iné možnosti ponúka aj dnešná technika. To, že stavba z hľadiska tepelných strát obvodovými konštrukciami dosahuje také parametre že by sa mohla zaradiť medzi nízkoenergetické, resp. ultranízkoenergetické, je síce dôležitý, ale len prvý krok pri riešení problému. Druhou, rovnako dôležitou časťou je aj uplatnenie rôznych technických vymožeností, ktoré nám dnešné úsporné vykurovacie systémy ponúkajú tak, aby konečná spotreba energií bola naozaj taká nízka, ako sa požaduje. S hrúbkou tepelnej izolácie nerastie tepelnoizolačná schopnosť obvodových konštrukcií priamo úmerne, efekt zateplenia so zvyšujúcou sa hrúbkou postupne klesá. Od určitej hodnoty má preto väčší význam využitie techniky, než masívne zatepľovanie.

Ak chcete na vykurovanie dobre zaizolovanej novostavby minúť čo najmenej energie, prvé, nad čím by ste sa mali zamyslieť je riadené vetranie, tzv rekuperácia. Pri dome zateplenom podľa nízkoenergetického štandardu tvorí spotreba energie na vetranie asi 40%, z toho možno značnú časť ušetriť riadeným vetraním s rekuperáciou. Vetrať totiž musíme, a na ohriatie čerstvého, ale studeného vzduchu po vyvetraní je potrebná istá energia. Až 75% z nej pritom dokážeme ušetriť rekuperáciou, teda spätným získavaním tepla z odvádzaného vzduchu. Riadené vetranie s rekuperáciou je absolútne nevyhnutné pri energeticky pasívnych domoch (resp. budovách s takmer nulovou potrebou energie), táto technika sa však už uplatňuje aj v kategórii ultranízoenergetických domov.

Na vykurovanie nízkoenergetických domov sú najvhodnejšie nízkoteplotné sústavy. Na pokrytie potreby tepla, ktorá je v týchto domoch nízka, totiž postačuje teplonosné médium ohriate na nižšiu teplotu, čo je pochopiteľne energeticky menej náročné a navyše sa v nich dajú využiť obnoviteľné zdroje energie.

Podlahové kúrenie
Nízka teplota vykurovacej vody vyžaduje väčšiu plochu na odovzdávanie tepla. Ideálnym miestom na to je podlaha, z ktorej sa mierne teplo šíri príjemným sálavým spôsobom a prirodzene stúpa smerom hore bez toho, aby v dôsledku veľkých teplotných rozdielov dochádzalo k silnému prúdeniu vzduchu. Podlahové vykurovanie je zárukou nielen vysokého komfortu bývania, ale aj zdravej mikroklímy bez zvíreného prachu či nepríjemného prievanu. Čo je veľkou výhodou, teplo je distribuované do celého priestoru rovnomerne, takže v byte nie sú chladné a prekúrené zóny. Pravdaže, vykurovanie nemusí byť inštalované úplne všade, ale iba vo frekventovaných obytných zónach a je ho možné kombinovať aj s radiátormi.

Teplovodné podlahové kúrenie
Teplonosným médiom vo väčšine zaužívaných systémov je teplá voda ktorá prúdi cez trubice, resp. hadice uložené do podlahy, kde priamo ohrieva okolité vrstvy, z ktorých sa postupne uvoľňuje teplo sálaním. Z tohto je zrejmé, že pri podlahovom kúrení sú stavebné časti integrálnou súčasťou vykurovacieho systému. Dôležitá je správna skladba podlahy. Spodné vrstvy tvorí izolačná vrstva, ktorá zamedzuje úniku tepla nesprávnym smerom a vrchné vrstvy tvorí vysoko tepelne vodivý materiál – obvykle cementový poter alebo liata podlaha, ktoré sa po zapnutí vykurovania rýchlo a rovnomerne ohrejú.
Ako finálna vrstva podlahy sa pri podlahovom kúrení odporúča kamenná alebo keramická dlažba, ktorá má dobrú tepelnú vodivosť, preto treba rátať s tým, že pri vypnutom kúrení zostane podlaha chladná. V praxi sa preto v obytných priestoroch často využívajú laminátové podlahy.

Elektrické podlahové vykurovanie
Alternatívu k teplovodnému podlahovému kúreniu predstavuje elektrické podlahové kúrenie. Z hľadiska užívateľského komfortu je jednou s najlepších variant pre teplo vo vašom domove. Jeho inštalácia je veľmi jednoduchá, pretože nepotrebuje žiaden zdroj tepla – to sa tvorí priamo z elektriny v odporových kábloch uložených v podlahe. Proces premeny elektriny na teplo je pritom maximálne efektívny, takmer bez strát. Teplo sa produkuje presne tam, kde ho treba – v podlahe, nestráca sa tak ako pri klasickom vykurovaní v potrubiach, kotle či komíne. Nábeh tepla je veľmi rýchly, účinky vykurovania sú citeľné už v priebehu 15-tich minút. Veľmi krátka je však aj zotrvačnosť vykurovania, ktorého účinky pominú krátko po tom, čo sa kúrenie vypne. Nevýhodou je vyššia cena elektriny. V porovnaní s plynovým kúrením sú náklady na elektrické kúrenie min. o 30 až 50 % vyššie. Elektrická podlahovka je výhodná v prípade, keď teplú vodu v domácnosti pripravuje elektrický ohrievač. Vtedy môžete mať nárok na zvýhodnenú sadzbu za odber elektriny, čím sa náklady znižujú.

Štandardné prevedenie kúrenia sa realizuje ako 2-okruhové, kde 1. okruh tvorí teplovodné podlahové kúrenie a 2. okruh je tvoria radiátory. Ako zdroj kúrenia a ohrevu TÚV slúži plynový kondenzačný kotol Protherm Tiger Condens 18/25 KKZ42: model so zabudovaným 42 l nerezovým zásobníkom. Kotol má jednoduché ovládanie, vyznačuje sa nízkou hlučnosťou, širokým rozsahom modulácie výkonu horáka.

Protherm Tiger Condens KKZ 42

V prípade že sa na Vašom pozemku nenachádza plynová prípojka, ako alternatívu ponúkame elektrické podlahové kúrenie od spoločnosti Devi, kde kvalita je garantovaná prémiovou značkou pôsobiacou úspešne  viac ako 60 rokov na trhu v oblasti elektrického podlahového vykurovania.

Devi kúrenie     Devi reg Touch