Stropná a strešná konštrukcia

Stropné konštrukcie rozdeľujú budovu vertikálne. Svojimi nosnými prvkami prenášajú prevažne zvislé zaťaženia od vlastnej tiaže konštrukcie, nenosných priečok, zariadenia a osôb, prípadne mimoriadne zaťaženie. Okrem toho spĺňajú požiadavku protipožiarnej bezpečnosti, akustickej a tepelnej izolácie. Najčastejšie používaná stropná konštrukcia v našich domoch je nazývaná tiež trámová – ktorej základným nosným prvkom sú stropné trámy (stropnice), pravidelne rozmiestnené rovnobežne v osovej vzdialenosti 0,6 – 1,2 m, ktorú určuje statický posudok. Prierez stropníc je daný rozpätím stropu a jeho zaťažením. Kvôli vyššej únosnosti sa stropné trámy pokladajú nastojato. V súčasných konštrukciách sa z dôvodu vyššej únosnosti a možnosti preklenúť väčšie rozpätia používajú profily z lepeného lamelového dreva alebo profily so zloženým prierezom.

 

Strop 1.NP jpeg     Strop 1.NP a 2.NP jpeg

 

Tradičné väznicové sústavy drevených krovov so stojatou stolicou sú najrozšírenejšími nosnými strešnými konštrukciami. Sú charakterizované krokvami najčastejšie ukladanými kolmo na odkvap. Sú podopreté vodorovnými nosníkmi – väznicami, podľa ktorých sú pomenované. Väznice sú nesené v určitých vzdialenostiach stolicami – plnými väzbami. Plné väzby sú konštrukčným jadrom celej sústavy. V každej stolici sa zaťaženie od krokiev prenáša ďalej stĺpikmi a vzperami na väzný trám, ktorý je osadený na zvislé nosné konštrukcie. Vodorovné vnútorné ťahové sily v stoliciach zachytávajú klieštiny tak, aby celá konštrukcia vyvolávala na svoje podpery len zvislé tlaky. Medzi plnými väzbami sú prázdne (jalové) väzby, v ktorých sú jednotlivé páry krokiev podopreté väznicami. Ich výhodou je jednoduchšia konštrukcia a pevné tesárske väzby prvkov krovu

 

 

 

Priehradové väzníky alebo priehradové nosníky sú moderným a efektívnym spôsobom riešenia strešných a zároveň stropných konštrukcií. Priehradové väzníky dokážu jednoducho a rýchlo preklenúť veľké rozpätia bez podopretia zvislými nosnými konštrukciami. Základným stavebným prvkom konštrukcie je priehradový väzník požadovaného tvaru. Väzník sa navrhuje pomocou autorizovaného softvéru a jeho vlastnosti zodpovedajú požiadavkám na únosnosť a deformáciu. Väzník je rovinná konštrukcia, z ktorej sa podľa projektu vytvára priestorová nosná konštrukcia strechy. Konštrukcia strechy je teda vytvorená jednotlivými rovinnými prvkami potrebného tvaru a konštrukčným systémom, ktorý tieto prvky spája a zabezpečuje ich stabilitu. Vývoj softvéru trvajúci niekoľko desaťročí dospel k verziám, ktoré jednotlivé rovinné prvky navrhujú ekonomicky, s maximálnym využitím prierezov.

phoca_thumb_l_valbova_strecha5        22phoca_thumb_l_sedlova_strecha13

Medzi výhody priehradových väzníkov patrí najmä:

– jednoduchá montáž krovu
– bezpečnosť a rýchlosť montáže krovu
– variabilita – väzníkové krovy sú vhodné pre  všetky typy striech
– nízka hmotnosť
– nie je potrebné stavať strop nad posledným podlažím – skrátenie doby výstavby
– nie sú potrebné nosné vnútorné steny, čo sa prejaví aj v úspore nákladov pri zhotovení základovej dosky
– zastrešenie objektov s veľkým rozponom – do 30m, bez podopretia väzníka v strede
– certifikované morené rezivo triedy C24

 

Strešná krytina – betónová strešná krytina Azzurro Primo v 4 základných farebných vyhotoveniach:

TehlovočervenáTehlovočervená      Antracit     Hnedá     Višňová

Tehlovo-červená                        Antracit                           Hnedá                              Višňová

 

Presahy strechy (podhľady)

– štandardne dodávané podbité tatranským profilom, 2 x ošetrené ochranným náterom Belinka v požadovanej farbe

Belinka farebné odtiene TU

– za príplatok je možné dodať presahy strechy debnené pomocou OSB dosiek a omietnuté vo farbe domu