Skladby stien

Skladby stien

VIDA DOMY CLASSIC

12,5 mm sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall
0,2  mm paronepriepustná fólia (parozábrana)
150 mm nosná rámová konštrukcia z KVH hranolov prierezu 50 x 150 mm
150 mm dosková minerálna izolácia Knauf Ecose
12,5 mm sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall
100 mm kontaktný zatepľovací systém EPS 70F
fasádna omietka Weber Terranova

 Celková hrúbka steny = 275 mm
 U = 0,164 W.m-2.K-1 

VIDA DOMY CLASSIC+

12,5 mm sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall
56 mm inštalačná rovina + tepelná izolácia Knauf Ecose
0,2  mm paronepriepustná fólia (parozábrana)
150 mm nosná rámová konštrukcia z KVH hranolov prierezu 50 x 150 mm
150 mm dosková minerálna izolácia Knauf Ecose
12,5 mm sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall
100 mm kontaktný zatepľovací systém EPS 70F
fasádna omietka Weber Terranova

Celková hrúbka steny = 331 mm
U = 0,133 W.m-2.K-1 

 

Vida domy Open1

VIDA DOMY OPEN

12,5 mm sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall
56 mm inštalačná rovina + tepelná izolácia Knauf Ecose
0,2  mm drevoštiepková doska OSB3 15 mm
150 mm nosná rámová konštrukcia z KVH hranolov prierezu 50 x 150 mm
150 mm dosková minerálna izolácia Knauf Ecose
12,5 mm drevovláknitá difúzna doska DHF
100 mm izolačná doska z minerálnej vlny
difúzny (paropriepustný) omietkový systém

 

Celková hrúbka steny = 347 mm
U = 0,126 W.m-2.K-1
 

Skladba vnútornej nosnej steny

12,5 mm sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall
150  mm nosná stĺpiková konštrukcia z KVH hranolov 50 x 150 mm
150 mm dosková minerálna izolácia Knauf Ecose
12,5 mm sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall

Skladba nenosnej priečky

12,5 mm sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall
100  mm nosná stĺpiková konštrukcia z KVH hranolov 50 x 100 mm
100 mm dosková minerálna izolácia Knauf Ecose
12,5 mm sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall

 

V stenách je zabudovaná príprava pre elektroinštaláciu podľa projektu elektroinštalácie.