Skladby stien

Skladby stien

VIDA DOMY CLASSIC

12,5 mm sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall
0,2 mm paronepriepustná fólia Dorken GP
150 mm nosná stĺpiková konštrukcia z KVH hranolov 50 x 150 mm
150 mm dosková minerálna izolácia Knauf Ecose
12,5 mm sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall
100 mm fasádna tepelná izolácia EPS
5 mm fasádna omietka Weber Terranova

Celková hrúbka steny = 280 mm
U = 0,149 W.m-2.K-1 

VIDA DOMY CLASSIC+

12,5 mm sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall
56 mm inštalačná rovina + tepelná izolácia Knauf Ecose
0,2 mm paronepriepustná fólia Dorken GP
150 mm nosná stĺpiková konštrukcia z KVH hranolov 50 x 150 mm
150 mm dosková minerálna izolácia Knauf Ecose
12,5 mm sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall
100 mm fasádna tepelná izolácia EPS
5 mm fasádna omietka Weber Terranova

Celková hrúbka steny = 331 mm
U = 0,125 W.m-2.K-1 

VIDA DOMY EXCLUSIV

12,5 mm sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall
0,2 mm paronepriepustná fólia Dorken GP
150 mm nosná stĺpiková konštrukcia z KVH hranolov 50 x 150 mm
150 mm dosková minerálna izolácia Knauf Ecose
0,5 mm paropriepustná fólia (difúzna)
12,5 mm sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall
30 mm vzduchová medzera
100 mm prímurovka z tehál 10N+F
100 mm fasádna tepelná izolácia EPS
5 mm fasádna omietka Weber Terranova

Celková hrúbka steny = 405 mm
U = 0,14 W.m-2.K-1   

VIDA DOMY EXCLUSIV+

12,5 mm sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall
56 mm inštalačná rovina + tepelná izolácia Knauf Ecose
0,2 mm paronepriepustná fólia Dorken GP
150 mm nosná stĺpiková konštrukcia z KVH hranolov 50 x 150 mm
150 mm dosková minerálna izolácia Knauf Ecose
0,5 mm paropriepustná fólia (difúzna)
12,5 mm sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall
30 mm vzduchová medzera
100 mm prímurovka z tehál 10N+F
100 mm fasádna tepelná izolácia EPS
5 mm fasádna omietka Weber Terranova

Celková hrúbka steny = 461 mm
U = 0,118 W.m-2.K-1 

Skladba vnútornej nosnej steny

12,5 mm sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall
150  mm nosná stĺpiková konštrukcia z KVH hranolov 50 x 150 mm
150 mm dosková minerálna izolácia Knauf Ecose
12,5 mm sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall

Skladba nenosnej priečky

12,5 mm sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall
100  mm nosná stĺpiková konštrukcia z KVH hranolov 50 x 100 mm
100 mm dosková minerálna izolácia Knauf Ecose
12,5 mm sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall

 

V stenách je zabudovaná príprava pre elektroinštaláciu podľa projektu elektroinštalácie.