Platobné podmienky

Pri podpise Zmluvy o dielo sa platí záloha vo výške 3.500 EUR, táto suma je odpočítaná z poslednej faktúry/etapy výstavby.

1. Etapa výstavby

Po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia sa začnú výkopové práce a zhotovenie základovej dosky. Celý proces trvá približne 3-5 dní a po jej dokončení sa zákazníkovi vystaví faktúra.

2. Etapa výstavby

Základová doska sa nechá odležať približne 3-4 týždne (čas potrebný na vyzretie betónu), medzitým prebieha projektovanie výroby ako aj samotná výroba stenových panelov. Následne sa privezú panely na stavenisko, kde sa zmontujú a hneď nasleduje montáž stropnej a strešnej konštrukcie. Zákazníkovi sa sa vystaví faktúra.

3. Etapa výstavby

Nasleduje zabudovanie vonkajších výplní otvorov, uloženie strešnej krytiny, vyhotovenie strešných klampiarskych prác, zhotovenie komína. Zákazníkovi sa vystaví faktúra.

4. Etapa výstavby

Zahŕňa vyhotovenie podhľadov, základnú montáž elektroinštalácie, základnú montáž zdravotechniky (kúrenie) a tepelnú izoláciu podlahy + betónový poter. Zákazníkovi sa vystaví faktúra.

5. Etapa výstavby

Zahŕňa pokládku vnútorných obkladov a dlažieb, tmelenie stien a ich následné prebrúsenie. Zákazníkovi sa vystaví faktúra.

6. Etapa výstavby

Zahŕňa zhotovenie fasády s kontaktným zateplením, montáž vnútorných a vonkajších parapiet,  zhotovenie podmurovky. Zákazníkovi sa vystaví faktúra.

7. Etapa výstavby

Zahŕňa disperzné maľovanie stien, pokládku vonkajších dlažieb, montáž parkiet, sanity, finálnu montáž elektroinštalácie a zdravotechniky a všetky dokončovacie práce. Nasleduje konečné vyúčtovanie spojené s fakturáciou.

Z časového hľadiska to znamená, že od získania právoplatného stavebného povolenia dokážeme celú stavbu odovzdať zákazníkovi do 4 mesiacov. Tu už je započítaný aj čas potrebný na vyzretie základovej dosky.