Kontakt

Na zaslanie predbežnej cenovej ponuky, môžete využiť nasledovný formulár:

Kontaktné informácie

VIDA DOMY S.R.O.

Alžbetínske námestie 1203
92901 Dunajská Streda

Mobil: +421 907 586 210, +421 948 807 718
E-mail: vidadomy@vidadomy.sk

IČO: 46 625 887
DIČ: 2023540805
IČ DPH: SK2023540805

Spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vl. č. 80714/B

Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa
IBAN: SK44 0900 0000 0050 2851 2385
SWIFT: GIBASKBX