Skladby stien

VIDA DOMY CLASSIC                                                 

U = 0,164 W.m-2.K-1  , hrúbka steny: 275 mm                                                     

12,5 mm    Sadrovláknitá doska
0,2   mm    Paronepriepustná fólia (parozábrana)
150  mm    Nosná rámová konštrukcia z KVH hranolov                     0,2   mm
150  mm    Dosková minerálna izolácia Knauf Ecose
12,5 mm    Sadrovláknitá doska
100  mm    Kontaktný zatepľovací systém EPS 70F
10     mm    Fasádna omietka Weber Terranova
mmmmmmmm

 

Vida domy Classic1

 

VIDA DOMY CLASSIC+

U = 0,133 W.m-2.K-1  , hrúbka steny: 331 mm

12,5  mm    Sadrovláknitá doska
56    mm    Inštalačná rovina + tepelná izolácia Knauf Ecose
0,2   mm    Paronepriepustná fólia (parozábrana)
150  mm    Nosná rámová konštrukcia z KVH hranolov
150  mm    Dosková minerálna izolácia Knauf Ecose
12,5 mm    Sadrovláknitá doska
100  mm    Kontaktný zatepľovací systém EPS 70F
10    mm    Fasádna omietka Weber Terranova

Vida domy Classic+1

 

VIDA DOMY OPEN

U = 0,126 W.m-2.K-1  , hrúbka steny: 347 mm

12,5 mm    Sadrovláknitá doska
56    mm    Inštalačná rovina + tepelná izolácia Knauf Ecose
15    mm    Drevoštiepková doska OSB3
150  mm    Nosná rámová konštrukcia z KVH hranolov
150  mm    Dosková minerálna izolácia Knauf Ecose
13     mm    Drevovláknitá difúzna doska DHF
100   mm    Izolačná doska z minerálnej vlny
10     mm    Difúzny (paropriepustný) omietkový systém

 

Vida domy Open1

 

 

Nosné steny v interiéri                                                  

12,5 mm    Sadrovláknitá doska
150  mm    Nosná rámová konštrukcia z KVH hranolov
150  mm    Dosková minerálna izolácia Knauf Ecose
12,5 mm    Sadrovláknitá doska

 

Nenosné steny v interiéri (priečky)

12,5 mm    Sadrovláknitá doska
100  mm    Nosná rámová konštrukcia z KVH hranolov
100  mm    Dosková minerálna izolácia Knauf Ecose
12,5 mm    Sadrovláknitá doska

 

 

V stenách je zabudovaná príprava pre elektroinštaláciu podľa projektu elektroinštalácie.